თარიღი: 2013წ, 20 ოქტომბერი, 14:30 - 15:25

წამყვანი: გაბრიჭიძე გია

სტუმარი: ჯაიანი დიმა, კალანდია გენო, საყვარელიძე ავთანდილ, ურუშაძე გულიკო, ბეთაშვილი ნელი