თარიღი: 2017წ, 12 ივლისი, 21:30 - 22:20

წამყვანი: ჯიბუტი მიხეილ

სტუმარი: ხოფერია გია