თარიღი: 2018წ, 25 ივნისი, 19:30 - 20:20

წამყვანი: კიკნაძე ანი

სტუმარი: პაპავა ლადო, სალუქვაძე ამირან