თარიღი: 2018წ, 09 ივლისი, 18:30 - 19:20

წამყვანი: მაზანაშვილი ნათია

სტუმარი: პაპავა ლადო