თარიღი: 2018წ, 07 აგვისტო, 18:30 - 19:20

წამყვანი: მაზანაშვილი ნათია

სტუმარი: პაპავა ლადო