თარიღი: 2018წ, 26 სექტემბერი, 22:30 - ნაწ:2

წამყვანი: მძინარაშვილი ბონდო

სტუმარი: პაპავა ლადო