თარიღი: 2018წ, 03 ოქტომბერი, 22:30 - ნაწ:1

წამყვანი: მძინარაშვილი ბონდო

სტუმარი: პაპავა ლადო