თარიღი: 2018წ, 07 ოქტომბერი, 15:30 - 16:20

წამყვანი: მიქიაშვილი ნინო

სტუმარი: ჭიპაშვილი ჰამლეტ, გელაძე ზურაბ