თარიღი: 2019წ, 10 მარტი, 15:00 - 15:55

წამყვანი: მიქიაშვილი ნინო

სტუმარი: ტაბაღუა ვლადიმერ, კიკნაძე თამარ, ჭიპაშვილი ჰამლეტ