თარიღი: 2019წ, 15 მარტი, 17:30 - 18:20

წამყვანი: ახვლედიანი დავით

სტუმარი: ჭიპაშვილი ჰამლეტ, ვან ბაიბურთი