თარიღი: 2019წ, 25 მარტი, 17:30 - 18:20

წამყვანი: ახვლედიანი დავით

სტუმარი: ჭიპაშვილი ჰამლეტ, შატბერაშვილი სოსო, მაჭავარიანი ხათუნა