თარიღი: 2019წ, 27 მარტი, 22:30 - ნაწ:2

წამყვანი: მძინარაშვილი ბონდო

სტუმარი: პაპავა ლადო